תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר השל בכתובת www.heshel.co.il


ברוכים הבאים לאתר www.heshel.co.il/ . האתר מופעל על ידי חברת Heartsell© (האתר, החברה, בעליהם, מנהליהם, עובדיהם כולם יחד ולחוד במסמך זה: "האתר").

האתר מציע לגולשים מידע, תכנים, פרשנויות ושירותים בנושאי ניהול, מנהיגות, שיווק, מכירות,שרות,יזמות,השראה ועוד תחומים הקשורים להצלחת עסקים והצלחת אנשים מהם מורכבים עסקים (להלן: "המידע" ו"השירותים", לפי העניין). בתנאים אלה, המונח "מידע" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל מידע מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי או כל שילוב שלהם, לרבות (אך לא רק) תמונה, צילום, איור, הנפשה-אנימציה, תרשים, דמות, סרטון, קובץ קולי או מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק.

כל שימוש שהוא באתר מותנה בהסכמה לתנאים אלו וכן ביחס לכל התנאים הנוספים המופיעים באתר עצמו ובמדיניות הפרטיות שלנו [קישור]. אם אינכם מסכימים לדבר מה האמור בתנאים אלו, הינכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר. עצם השימוש או הגלישה לאתר מעידים על הסכמתכם לאמור בתנאים אלו ובמדיניות הפרטיות [קישור] (שניהם יחד ולחוד "התנאים").


השימוש באתר ובשירותים:

השימוש באתר, במידע ובשירותים המוצעים באמצעותו הינו לשימוש פרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר ובשירותים או להתיר לאחרים שימוש כלשהו בהם. אין לשנות, לערוך, למכור, להפיץ, לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע או לשדר בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר כל חלק שהוא מהמידע או השירותים הכלולים באתר, אלא ברשות מפורשת מראש ובכתב מאת האתר.אנו בהחלט נשמח לאשר שימוש בתכני האתר למי שיפנה אלינו.

האתר זכאי לשנות בכל עת את המידע והשירותים המופיעים בו, לתקנם, למחקם או לערכם בדרך אחרת, מבלי להודיע על כך.

האתר אף יהיה זכאי בכל עת לסיים מיידית את הענקת השירותים או המידע המצויים בו, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתו הבלעדי ו/או לחסום כל משתמש מגישה לאתר ו/או למידע ו/או לשירותים לפי שיקול דעתו הבלעדי.

חסימת משתמש או הפסקת שירות כזה או אחר לא תגרע מתוקף תנאי שימוש אלו.

המידע והשירותים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי בכל סוגייה שהיא, אלא הם מהווים מידע כללי בלבד. לכל מקרה תתכנה עובדות ונסיבות רלוונטיות ויש להתייעץ עם מומחה ולא לסמוך על התכנים המופיעים באתר לשם קבלת ייעוץ מקצועי כלשהו.כמובן שאנו נשמח להיות אלה שיתנו את הייעוץ המוזכר לעיל (-:

הינכם רשאים להשתמש במידע, בשירותים ו/או באתר אך ורק בהתאם לתנאי שימוש אלו ולכללים המפורטים להלן:

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות או קודי מחשב, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של מידע או שירותים מהאתר(לרבות כתובות דואר אלקטרוני וסיסמאות) וכן כל קוד אחר המזיק לאתר ו/או למשתמשים בו, כגון נגיף מחשב (Computer virus), קוד זדוני (Malicious code), סוס טרויאני (Trojan horse), תולעים (Worms) ויישומים מזיקים (Malicious applications or Mal-ware) אחרים.
אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה.
אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת בכל מקום או אתר אחר.אלא ברשות נתונה בכתב מבעלי האתר

אין לבצע כל פעולה פוגענית, מפרה את החוק, מפרה כל הסכם, מהווה מטרד או פוגעת בדרך אחרת בהנאת מי מהגולשים באתר.
הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
צריך להוסיף סעיף לעניין פרסום העמותות השונות "תרומה לקהילה" שאין האתר נושא באחריות כלשהי לאמינות ואו לכל נזק שיכול להיגרם למישהו כתוצאה מהבאנר הזה – תראה בתחתית כל עמוד באתר
הזכויות במידע ובשירותים, קניין רוחני
כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, שינוי, עריכה, עיבוד או פרסום, של מידע המאוחסן באתר - אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמת האתר מראש ובכתב.

בכל מקרה בו תוכן הסרטונים המצויים באתר פוגע בכם או מפר את זכויותיכם, אנא הודיעו לנו על כך מיידית באמצעות צור קשר

הזכויות בכל סימני המסחר, רשומים ושאינם רשומים, המופיעים באתר ומסמנים את השירותים הניתנים בו, הינן של האתר או שהן ברשיון שיש לאתר ואין לעשות כל שימוש בהם אלא בהסכמת האתר מראש ובכתב.

בכל פניה כזו יש לציין את הפרטים הבאים:

הפניה מדוייקת לתוכן שפוגע בכם והיכן הוא נמצא (כולל כתובת העמוד בו הוא נמצא והפניה אליו בעמוד).
פירוט הפגיעה בכם או בזכויותיכם ופירוט זכויותיכם הנפגעות.
פרטיכם המלאים, כולל שם מלא, כתובת ופרטי יצירת קשר.
זכויות היוצרים, סימני המסחר, סודות מסחריים ויתר זכויות הקניין הרוחני בתכני האתר (למעט בסרטונים המקושרים לאתר http://www.youtube.com/ או כל תוכן אחר שהועלה לאתר מאתר צד שלישי כלשהו), הינן בידי האתר ו/או האתר מחזיק רשיון שימוש בהם. אין לעשות כל שימוש במידע ו/או שירותים אלו, לרבות לא להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה או בכל אמצעי ודרך אחרת אלא בהסכמה מראש ובכתב של האתר.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

הגבלת אחריות ומצגים

כאמור, המידע והשירותים הכלולים באתר עשויים להכיל אי-דיוקים או שגיאות כלשהן. כמו כן נערכים לעיתים שינויים במידע, בשירותים או באתר. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות בנושאים אישיים, מקצועיים, מסחריים, רפואיים, משפטיים, כספיים או אחרים. חובה להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלך.

השירותים והמידע באתר מוצעים למשתמשים כמות שהם (as is), בלא כל התחייבות להמשך הצגתם, לנכונותם, אמינותם, עדכונם, העדר טעויות בהם או התאמתם לצרכי המשתמש. האתר לא ישא בכל אחריות לכל אי התאמה או חוסר דיוק או העדר גישה למידע ולשירותים.

אין להשתמש במידע ובשירותים מבלי לבדוק אותם בדרכים אחרות, עצמאיות. האתר אינו אחראי לתוכן המידע והשירותים המופיעים בו.

אתם מצהירים שידוע לכם, כי האתר אינו אחראי לכל שימוש שתעשו, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים ובמידע ואתם תהיו האחראים היחידים לכך.

ככל שהמידע או השירותים באתר מקורם באתר אחר כלשהו, וככל שיש באתר קישורים לאתרים אחרים, הרי האתר אינו אחראי בכל צורה שהיא למידע ולשירותים המוצעים באותם אתרים, למהימנותם, חוקיותם, דיוקם, אי הפרת זכויות צדדים שלישיים ולכל תקלה אחרת בהם. כל שימוש במידע ובשירותים הנמצאים על אותם אתרים יהיה על אחריותכם כמשתמשים, בלבד.

האתר אינו מתחייב, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי או משתמע, שיגרם למי מהמשתמשים ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע, בשירותים, בתוכנם, בגין ביטולם או הפסקתם, עקב שיבושים או אי דיוקים בהם, אי עדכונם, אי התאמתם לצרכי המשתמשים או כל תקללה אחרת שנפלה בהם.

מבנה האתר, מראהו ועיצובו, היקפם וזמינותם של השירותים או המידע וכל היבט אחר הקשור באתר ניתן לשינוי או להפסקה על ידי האתר בכל עת שהיא, והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה, הם כפופים לתקלות אפשריות ולכם לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

שונות:

האתר רשאי לשנות את תנאי השימוש הללו ו/או את מדיניות הפרטיות של האתר מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע ביצוע השינוי והינכם מתבקשים לבדוק מעת לעת תנאים אלו על מנת לאשר שאתם מסכימים לתכנם. כל שימוש באתר יחשב כהסכמה לתנאי השימוש באתר ולכל השינויים שיבוצעו בהם. האתר יהיה רשאי בכל עת לגבות תשלומים בגין המידע ו/או השירותים המוצעים באתר ובלבד שהדבר פורסם מראש ונתקבלה הסכמת כל משתמש לגביית הכספים האמורים. משתמש שלא יתן את הסכמתו לא יהיה מחוייב, אם כי גישתו לשירותים או למידע תשלל.

האמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות הפרטיות מהווים את ההסכמה היחידה והבלעדית בין האתר למשתמשים ולצדדים שלישיים. בכל מקרה בו תבוטל תניה מתאנים אלו, כל יתר התנאים ישארו בתוקפם והתניה שבוטלה תפורש באופן החוקי הקרוב ביותר לכוונת התניה שבוטלה.

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר, למידע, לשירותים בו ולכל דבר אחר הקשור בו ו/או בתנאים אלו יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל בלא הפניות לדיני המשפט הבינלאומי הפרטי, בלבד.

בכל שאלה או בעיה הקשורות באתר, אנא פנו אלינו באמצעות צור קשר

 לקבלת ייעוץ עסקי (ללא התחייבות)

מלא פרטיך כאן ונחזור אליך בהקדם

שם
טלפון
דואל
שם חברה

מבין לקוחותינו

לקבלת טיפים

שם
מייל

כל הזכויות שמורות © השל ייעוץ ארגוני

ייעוץ ארגוני   |  ייעוץ עסקי  |  פרופיל חברה  |  בלוגתנאי שימוש  |  מפת האתר

מענה אנושי  |  יחסי ציבור   |  רואה חשבון  |  מרצים    

 


אינטרנט פולפאוור :: חברת בניית אתרים